مردم طوری دارن حلالیت میگیرن هیشکی ندونه فکر میکنه دیگه همچین کارایی نخواهد کرد همچین فکرایی نیز هم.بابا جان داری خودتو آماده میکنی تا سال بعد با جدیت به کارات ادامه بدی :دی