استاد توهم میفرمودند دلیل اینکه ما دیگه سن های 100 سال به بالا نداریم از آثار و نتایج گوش دادن به موسیقی هست.
عالی :))))) گودرز و شقایق پیوندتان مبارک ‎· RoGhAyEh