آدم نشو ولی دیگه لااقل مثل آدم رانندگی کن.یازده درصد کاهش تلفات نسبت به گذشته با 206 کشته در شش روز اول