مسافرکش ها چند مدتی هست که کرایه هاشونو کشیدن بالا .حالا مسئولان دلبر میفرمایند راننده ها همچین اجازه ای ندارند