برادر اینا رفتن عید دیدنی .صاحب خونه زیاد از شکلات هاشون تعریف کرده اینم از خجالت شکلات ها دراومده تا درس عبرتی باشه براشون