وای ببم این کتی پری خیلی موجود خنده دار خنگیه :)) عکساش ائ اینتساگرامم خیلی خنده داره با یک شتر لاما عکس داره در حال فلوت زدن:))))