وای بزنید بی بی سی شهرام کاشانی با بهزاد بلوردو کسخل افتادن گــــِـــل هم :))))))ک.....اقا این شهرام کاشانی برای خودش رب النوعی از ایرونی عاریایی اسلامی الاغه به تمام معناس :))