من زن می‌خوام
این چیزا رو توی جاهای عمومی اعلام نکن. بیا به خودم بگو. ‎- جوان ایرانی
بعد این قدر دیر جنبیدی دیگه کسی نمونده. ‎- جوان ایرانی
حسنی هم میخواد ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™