من زن می‌خوام
این چیزا رو توی جاهای عمومی اعلام نکن. بیا به خودم بگو. ‎· جوان ایرانی
بعد این قدر دیر جنبیدی دیگه کسی نمونده. ‎· جوان ایرانی
حسنی هم میخواد ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™