User avatar
» posted to help

برای مشاهده عکسها در سایز بزرگ و ذخیره آنها در موکوم روشون کلیک راست و در تب جدید بازشون کنید. با تشکر از مسعود جان @masoud بابت گفتن این نکته ظریف :)

Comment

فک میکردم بقیه هم همینکار رو میکنن!

 ‎· M∂s♥ud
Comment

@masoud: نه دادا :))) معظلی بود برای خودش!

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie: چه جالب

 ‎· M∂s♥ud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10