تی ناز مَرَ بَیه ، ایبچه مَرَ ساب بوکون :دی
یعنی خیلیا نمیدونن یعنی چی؟ ‎· HEMPi
من فقط فهمیدم درخواست سابه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
احسنننتتت :)))) ‎· HEMPi