چطور چطوره؟ سوشا مکانیو نمیارن مکان چرا؟؟ :)))
چقد آواتارت شبیه سیجل توی زدبازیه :دی ‎· sousan
حالا یعنی پافم یا چی؟ :دی ‎· HEMPi
سیجل پافه؟ :| :)) ‎· sousan
از نظر من زاقارته :)))))) ‎· HEMPi
دور از جون =)) ولی آواتارت از دور شبیهه :دی ‎· sousan
دست شوما درد نکونه :دی ‎· HEMPi