چطور چطوره؟ سوشا مکانیو نمیارن مکان چرا؟؟ :)))
چقد آواتارت شبیه سیجل توی زدبازیه :دی ‎- sousan
حالا یعنی پافم یا چی؟ :دی ‎- HEMPi
سیجل پافه؟ :| :)) ‎- sousan
از نظر من زاقارته :)))))) ‎- HEMPi
دور از جون =)) ولی آواتارت از دور شبیهه :دی ‎- sousan
دست شوما درد نکونه :دی ‎- HEMPi