کم غصه خوردیم ، تو این فیلمه هم مرگ و میر پدر خانواده رو نشون میده -_-