دید فرفر تو پسرفتتون هیج تاثیری نداشت هی اه و ناله میکردین این مهدی خورشیدی زمان فرفر هر چی بود الانم همونه !
منم همونم هیچ پیشرفتی حاصل نشده ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
همون دیگه همش تقصیرا رو مینداختین گردن مرحوم ‎· حوسین