این حوسین با اون حوسین فرق داره !!!
چه فرقی؟ استاد شده؟ ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
چشم بصیرت ندارین دیگه ‎- حوسین
ای فرق وکوله او فرق وکوله؟ ‎- homeirav
اوووووووووووف حمیرا :) ‎- حوسین
داداش این لایک با فیو چه فرقی داره؟‌:)) ‎- novid
مازراتی =)))))) ‎- حوسین