من یادم رفته بود یه داف جدید میومد چیکار میکردیم :))))
آزار میدادیم:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
یه سری رونوشت خاص بود آداب خاص داشت یادمه =)) ‎- حوسین
شاعر میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجو :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
پیر شدیم رفت ‎- حوسین
اين اواخر ديگه خوشي زده بود زير دلمون مي پرونديم ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین