دارم رو گلدونه کار میکنم میخوام امشب تمومش کنم ایده خوبی بود ولی زیاد راضی نیستم حالا تموم شد عکسشو میذارم