زن گرفتم بچم سال دیگه میره مدرسه #sinceFFdied
مارک مایکروفرت رو هم بگو :)) ‎- soshyans
مارک نمیخواد که تلاش و بصیرت میخواد :)) ‎- حوسین
مگه زودپزه ‎- hadi
چرا حسودی میکنید میشه اقا میشه ‎- حوسین
:))))) ‎- منفی سی
خيلي سرعت عمل داشتيا ‎- || بهاره ||