زن گرفتم بچم سال دیگه میره مدرسه #sinceFFdied
مارک مایکروفرت رو هم بگو :)) ‎· soshyans
مارک نمیخواد که تلاش و بصیرت میخواد :)) ‎· حوسین
مگه زودپزه ‎· hadi
چرا حسودی میکنید میشه اقا میشه ‎· حوسین
:))))) ‎· منفی سی
خيلي سرعت عمل داشتيا ‎· || بهاره ||