چیزی که واضحه تو این تگه همه خانوما متفق القول یه چند کیلویی از وزنشون کم کردن اصلن معظل این بودن فرفر بسته شه برن وزنشونو کم کنن !
نه من چاق شدم :/ ‎· sepidakkk