این فن خال خیلی خوبه
outd.gif
مرتیکه مذخرف ... چقد که این روزا از دستش حرص می خورم ‎- MojtabaH
خیلی خوبه ری اکشنش بعد از این گل به این حساسی باید بهش وقت بدن ‎- حوسین
من فک کردم این بیاد وضعیت بهتر میشه رید تو تیم ‎- Behzad
هنوزم خوبه به نظرم وقت میخواد ‎- حوسین