این فن خال خیلی خوبه
outd.gif
مرتیکه مذخرف ... چقد که این روزا از دستش حرص می خورم ‎· MojtabaH
خیلی خوبه ری اکشنش بعد از این گل به این حساسی باید بهش وقت بدن ‎· حوسین
من فک کردم این بیاد وضعیت بهتر میشه رید تو تیم ‎· Behzad
هنوزم خوبه به نظرم وقت میخواد ‎· حوسین