.
اوووف ! کار خودته؟ ‎- Mamad
نه بابا ولی بعد از عید کار میکنم اینو ‎- حوسین