اخه گوجه و بادمجون o.O
حالا یه بار امتحان کن :دی ‎- varash
چرا من به چشمم فید نومیا اومد ؟؟ ‎- farahnaaz
چیو امتحان کنم بادمجون تو قرمه رو واعصفا ‎- حوسین
@farahnaaz: یعنی نومیا انقد باوقار و سنگین فید میده ؟ ‎- حوسین
تراعیبه. برو یبار بخور بعد بگو فولان ‎- mostafa
@mostafa شام بزار پنج شنبه جمعه بیام ببینم چیه اوضاع ^_^ ‎- حوسین
چشه مگه؟! :دی ‎- همصدا
آهان، الان فید مهدی رو دیدم! :)))) تو قورمه سبزی که اصلا! امکان نداره! ‎- همصدا
این مهدی فیکه بیخیالش بشین :)) ‎- حوسین
شرم آوره ‎- نومیا
حوسین :)))))) ‎- farahnaaz