به این نتیجه رسیدم که اخلاقم خیلی گه ه
حالا ما که خوبیم به کجا رسیدیم ‎- مـِـهدی❆
حالا غصه نخور،توبه کن:)) ‎- murmurous
کی گفته!؟ ‎- hadi
بهت میاد ‎- samantam