دیگه توبه کنم با کسی شوخی کنم
جنبه نداش؟ ‎- samantam
جیبه من چی داره اخه بزنن یا نزنن اصلن چه ربطی به موضوع داره :ی ‎- حوسین
@samantam: اره بابا نداشت یه وضعی اصلن ‎- حوسین
@hosein1 خب جیب بهانه بود روم نمیشد اصلی رو بگم :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: :))))) ‎- حوسین
@mousaviam2: هیچی سر یه چسز ساده جدی گرفت همچین هنوز به خودم دارم فش میدم چرا بهش این حرفو زدم ‎- حوسین
@hosein1 هعی....بی جنبه ‎- جولیا پندلتون
حرف منو گوش دادی؟:)) ‎- murmurous
@murmurous: کدومش ؟ :دی ‎- حوسین
فید قبلی ت، گفتم توبه کن، توبه کردی:)) ‎- murmurous
لین فید پیرو اون فید بود توبه ککردم که شوخی نکنم دیگه اصلن هر چی شما بگین :)) ‎- حوسین
:))) ‎- murmurous