دیگه توبه کنم با کسی شوخی کنم
جنبه نداش؟ ‎· samantam
جیبه من چی داره اخه بزنن یا نزنن اصلن چه ربطی به موضوع داره :ی ‎· حوسین
@samantam: اره بابا نداشت یه وضعی اصلن ‎· حوسین
@hosein1 خب جیب بهانه بود روم نمیشد اصلی رو بگم :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا؟ ‎· جولیا پندلتون
@arash: :))))) ‎· حوسین
@mousaviam2: هیچی سر یه چسز ساده جدی گرفت همچین هنوز به خودم دارم فش میدم چرا بهش این حرفو زدم ‎· حوسین
@hosein1 هعی....بی جنبه ‎· جولیا پندلتون
حرف منو گوش دادی؟:)) ‎· murmurous
@murmurous: کدومش ؟ :دی ‎· حوسین
فید قبلی ت، گفتم توبه کن، توبه کردی:)) ‎· murmurous
لین فید پیرو اون فید بود توبه ککردم که شوخی نکنم دیگه اصلن هر چی شما بگین :)) ‎· حوسین
:))) ‎· murmurous