نه خداییش اخه گوجه و بادمجون اخه
نه بادمجون و تخم مرغ ‎- samantam
جفتش حساسيت زا كه ‎- بــــــــــاران!
همه چیز با بادمجون مجازه ‎- بولوار نیوفسکی
با قرمه سبزی هیچی کجاز نیست جز ترشی ! ‎- حوسین
@hosein1 سالاد شیرازی ‎- خانوم میم
@saye ایشون هم هستن از قلم افتادن ‎- حوسین