نه خداییش اخه گوجه و بادمجون اخه
نه بادمجون و تخم مرغ ‎· samantam
جفتش حساسيت زا كه ‎· بــــــــــاران!
همه چیز با بادمجون مجازه ‎· بولوار نیوفسکی
با قرمه سبزی هیچی کجاز نیست جز ترشی ! ‎· حوسین
@hosein1 سالاد شیرازی ‎· خانوم میم
@saye ایشون هم هستن از قلم افتادن ‎· حوسین