این مهدی خورشیدی برفیه چقد چشو گوشش بستس من نمیتونم
استغفرلله :)) ‎- Vivavida
خیلی بستس، چیز رو از چیز تشخیص نمیدم حتی :))))) ‎- مـِـهدی❆
همش به NSFW فکر میکنه =)) @vivavida ‎- حوسین
@mahdidavoudi: چیز چیه ؟ :دی ‎- حوسین
چیز دیگه ‎- مـِـهدی❆
انقد همه چیو نات سیف فور ورک زدین این بچه چش و گوشش بسته مونده دیگه :)) ‎- Vivavida
من دیگه از استفاده نمیکنم ازش چشاش واشه :)) ‎- حوسین