این مهدی خورشیدی برفیه چقد چشو گوشش بستس من نمیتونم
استغفرلله :)) ‎· Vivavida
خیلی بستس، چیز رو از چیز تشخیص نمیدم حتی :))))) ‎· مـِـهدی❆
همش به NSFW فکر میکنه =)) @vivavida ‎· حوسین
@mahdidavoudi: چیز چیه ؟ :دی ‎· حوسین
چیز دیگه ‎· مـِـهدی❆
انقد همه چیو نات سیف فور ورک زدین این بچه چش و گوشش بسته مونده دیگه :)) ‎· Vivavida
من دیگه از استفاده نمیکنم ازش چشاش واشه :)) ‎· حوسین