نه ! گلایه نمی کنم کار از این حرفها گذشته است این شهر طعم قدمهایت را نخواهد چشید !
41.jpg