یه چندتا فید بزنم براتون بعد برم سرکارم
اگه کار داری برو مزاحم نمیشیم حالا بعدن بیا فیداتو بزن:دی ‎- گرین
@green j تو زنده ای هنوز :))) ‎- حوسین