یه چندتا فید بزنم براتون بعد برم سرکارم
اگه کار داری برو مزاحم نمیشیم حالا بعدن بیا فیداتو بزن:دی ‎· گرین
@green j تو زنده ای هنوز :))) ‎· حوسین