حالمون گرفته شد ولی
هیچی همابون بهزادی هم مرد ‎- حوسین
ee? chera? key?:( ‎- نیالا
@nialak مثه اینکه چند ساعت پیش فوت شده مریض بود خیلی وقته ‎- حوسین
ای بابا :| ‎- SaeedTheGiraffe ?