حالمون گرفته شد ولی
هیچی همابون بهزادی هم مرد ‎· حوسین
ee? chera? key?:( ‎· نیالا
@nialak مثه اینکه چند ساعت پیش فوت شده مریض بود خیلی وقته ‎· حوسین
ای بابا :| ‎· SaeedTheGiraffe ?