چی شده باز !
دیگه میخواستی چی بشه :( ‎- HOSSEiN
منم نمى دونم چيزى شده مگه؟ ‎- بــــــــــاران!
@sexy چی شده سکسی :))) ‎- حوسین
@hosein1: نمیدونی یا ادای نمیدونن ها رو درمیاری ؟ :[ ‎- HOSSEiN