چی شده باز !
دیگه میخواستی چی بشه :( ‎· HOSSEiN
منم نمى دونم چيزى شده مگه؟ ‎· بــــــــــاران!
@sexy چی شده سکسی :))) ‎· حوسین
@hosein1: نمیدونی یا ادای نمیدونن ها رو درمیاری ؟ :[ ‎· HOSSEiN