باید این لپ تاپ رو عوض کنم دیگه نمیشه کاری گرد باهاش