از صب هی ارور جنریت میکنم فقط !
چیز بدی نباشه! ‎- Mamad
نه بی خطره ‎- حوسین