دغدغه های مردم آی واچ و خرو وپف شده دیگه
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
چای هم بود ضمنا :)) ‎- آمیرزو
خروپف معضل بزرگیه خب! :دی ‎- همصدا
چای :))) ‎- حوسین