به خدا اگر آی واچ بخوام اصلن بدم میاد ازش
P9030026.jpg
zenwatch_hero.jpg
بدش به من ‎- shompi
بدت میاد؟؟؟ ‎- farahnaaz
@shompi آی واچ کسی داد بهم میدم به تو ! ولی از این زن واچ ا میخوام :دی// @farahnaaz اره بابا مزخرفه ‎- حوسین
اين گندس به مچ من نمي اد ‎- shompi
اون گنده تر از اینه ک :)) ‎- حوسین
@hosein1: كدوم؟اي واچ خوبه اون سامسونگه گندس ‎- shompi
@shompi سامسونگ چیه ایسوس میگم :دی ‎- حوسین
@hosein1: كدوم گنده تر از كدومه؟ ‎- shompi
@shompi ساسمونگ از ای واچ گنده تره ای واچم از این زن واچ :ی ‎- حوسین
@hosein1: الان فهميدم ولي پس اين زن واچ عه خيلي صفحش كوچيك ميشه ها ‎- shompi