به خدا اگر آی واچ بخوام اصلن بدم میاد ازش
P9030026.jpg
zenwatch_hero.jpg
بدش به من ‎· shompi
بدت میاد؟؟؟ ‎· farahnaaz
@shompi آی واچ کسی داد بهم میدم به تو ! ولی از این زن واچ ا میخوام :دی// @farahnaaz اره بابا مزخرفه ‎· حوسین
اين گندس به مچ من نمي اد ‎· shompi
اون گنده تر از اینه ک :)) ‎· حوسین
@hosein1: كدوم؟اي واچ خوبه اون سامسونگه گندس ‎· shompi
@shompi سامسونگ چیه ایسوس میگم :دی ‎· حوسین
@hosein1: كدوم گنده تر از كدومه؟ ‎· shompi
@shompi ساسمونگ از ای واچ گنده تره ای واچم از این زن واچ :ی ‎· حوسین
@hosein1: الان فهميدم ولي پس اين زن واچ عه خيلي صفحش كوچيك ميشه ها ‎· shompi