Avatar for hosein1
یه مجسمه واسه مدل از کجا بگیرم
Comment
این مجسمه های کون لخت ایتالیایی چظورن ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment
@arash ارش از اونا بیار منم میام :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
Comment
مجسمه برای مدل یعنی چی ؟ لباس می خوای تنش کنی یعنی ؟ ‎· Vivavida
Comment
نه بابا واسه اینکه از روش بسازم ‎· حوسین
Comment
از مجسمه فروشی برو بخر پس :))) اگه تهرانی یه دونه تو طالقانی هست ‎· Vivavida
Comment
@vivavida: lk من خودم مجسمه فروشم :)) ‎· حوسین
Comment
خب دیگه چه بهتر مشکلت حل شد :))) ‎· Vivavida
Comment
@hosein1: برو رو سایت موزه های مهم ‎· Mamad
Comment
چیزی میخوام که نمونه داشته باشه اینجا کوچیکشو فعلن تصمیم به مجسمه داوود شد ‎· حوسین
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10