یه مجسمه واسه مدل از کجا بگیرم
این مجسمه های کون لخت ایتالیایی چظورن ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash ارش از اونا بیار منم میام :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
مجسمه برای مدل یعنی چی ؟ لباس می خوای تنش کنی یعنی ؟ ‎- Vivavida
نه بابا واسه اینکه از روش بسازم ‎- حوسین
از مجسمه فروشی برو بخر پس :))) اگه تهرانی یه دونه تو طالقانی هست ‎- Vivavida
@vivavida: lk من خودم مجسمه فروشم :)) ‎- حوسین
خب دیگه چه بهتر مشکلت حل شد :))) ‎- Vivavida
@hosein1: برو رو سایت موزه های مهم ‎- Mamad
چیزی میخوام که نمونه داشته باشه اینجا کوچیکشو فعلن تصمیم به مجسمه داوود شد ‎- حوسین