یه مجسمه واسه مدل از کجا بگیرم
این مجسمه های کون لخت ایتالیایی چظورن ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash ارش از اونا بیار منم میام :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
مجسمه برای مدل یعنی چی ؟ لباس می خوای تنش کنی یعنی ؟ ‎· Vivavida
نه بابا واسه اینکه از روش بسازم ‎· حوسین
از مجسمه فروشی برو بخر پس :))) اگه تهرانی یه دونه تو طالقانی هست ‎· Vivavida
@vivavida: lk من خودم مجسمه فروشم :)) ‎· حوسین
خب دیگه چه بهتر مشکلت حل شد :))) ‎· Vivavida
@hosein1: برو رو سایت موزه های مهم ‎· Mamad
چیزی میخوام که نمونه داشته باشه اینجا کوچیکشو فعلن تصمیم به مجسمه داوود شد ‎· حوسین