من عقب نمونم یه وقت #photo_children
LostFile_JPG_120770079.jpg
واااى چقدر شبيه الانتونه ‎- بــــــــــاران!
خوب موندم ولی ! @azadehgh65 ‎- حوسین
عكس سالمتر نداشتي اين مچاله شده كه:)) ‎- shompi
@shompi: تنها عکس موجود همینه در کل جهان هستی :)) ‎- حوسین
چقدر جدی :)) ‎- ardvisoor
چشماتون شبيه همين عكس اواتارتونه ‎- بــــــــــاران!