من عقب نمونم یه وقت #photo_children
LostFile_JPG_120770079.jpg
واااى چقدر شبيه الانتونه ‎· بــــــــــاران!
خوب موندم ولی ! @azadehgh65 ‎· حوسین
عكس سالمتر نداشتي اين مچاله شده كه:)) ‎· shompi
@shompi: تنها عکس موجود همینه در کل جهان هستی :)) ‎· حوسین
چقدر جدی :)) ‎· ardvisoor
چشماتون شبيه همين عكس اواتارتونه ‎· بــــــــــاران!