زلزله اومد ؟
عاره 3.1 لواسان ‎- samantam
ساری واسه کامنت بی ربط حسین.. رو به راهه همه چیز ‎- نیالا
چی بوده چی شده :)) ‎- حوسین