استاد شجریان اعتقاد داره که : بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شد ز بس که خون دل از چشم انتظار چکید