نسکافه بزنیم که بیدار بمونیم زورکی
نه ما باید بیدار بمونیم :/ ‎· حوسین