حسش نیست باید زورکی حسشو بیارم
یا خدااااااا :)))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™