حسش نیست باید زورکی حسشو بیارم
یا خدااااااا :)))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™