فکر کنم زیاده روی کردم
نبینم غمت رو :| ‎- Hamed
:| ‎- حوسین