واقعیت ها رو قبول کنید :ی
باشه ‎- adomide
چرا واقعیتا مارو قبول نکنن؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?