واقعیت ها رو قبول کنید :ی
باشه ‎· adomide
چرا واقعیتا مارو قبول نکنن؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?