فعلن دارم مرتب میکنم وسایلو متنفرم از این کار خونه ما تو مسیر راهپیمایی نیست در ضمن :"

2015-2016 Mokum.place