خبری نیست
سوت و کور ‎- Hamed
Ma ke injayeem. Baghiye fekr konam ba valentinan lol ‎- Jasmine
باخت استقلال مثلا ‎- farzaaneh
@farzaaneh: اون که خبر نیست :ی ‎- حوسین
@hosein1: ها.از اون خبرا.اما اینم خوب بود ‎- farzaaneh
@farzaaneh: تو این هجوم بی خبری اینا هم خبر میشن دیگه :ی ‎- حوسین