خبری نیست
سوت و کور ‎· Hamed
Ma ke injayeem. Baghiye fekr konam ba valentinan lol ‎· Jasmine
باخت استقلال مثلا ‎· farzaaneh
@farzaaneh: اون که خبر نیست :ی ‎· حوسین
@hosein1: ها.از اون خبرا.اما اینم خوب بود ‎· farzaaneh
@farzaaneh: تو این هجوم بی خبری اینا هم خبر میشن دیگه :ی ‎· حوسین