بهتر است این حقیقت را بپذیرید که آنچه شما به تصویر می‌کشید همیشه چیزی که انتظار دارید باشد، نیست