واسه سال بعد خیلی سخته اوضاع لامصب
تو بدترین دوران گذار هستیم. گذار از همه چیز ‎- Mamad