پاشم جمع و جور کنم برم پیش اوستا امروز روز آخره
یعنی بعدش دیگه نمیری :| حیفه که ‎· Mamad
@mirzaie نه بابا میرم روز اخریه که فول تایم میرم پیشش :ی ‎· حوسین
@hosein1: آهان :)) استادا همیشه ی فوتی برای یاد دادن دارن :) ‎· Mamad