امیدوارم خوشش بیاد فردا تموم میشه
DSC_0089.JPG

چی قراره بشه؟ ‎- shompi
@shompi یه دست گوشواره با سنجاق سینه ‎- حوسین
خوشگله...اورین..حیف که خودت نمی تونی استفاده کنی:د ‎- shompi
@shompi: میدم به اونی که باید استفاده کنه :)) ‎- حوسین
@hosein1: خوش به حالش:)))مبارکش باشه ‎- shompi
@shompi: امیدوارم قدر بدونه فقط :دی ‎- حوسین
@hosein1: همینو می خواستم بگم گفتم زشته یه وقت:)))) ‎- shompi
@shompi نه بابا زشت نیست که خانوما همشون همینن قدر نمیدونن :))) ‎- حوسین
@hosein1: ما که برعکسش بهمون ثابت شده:))) ‎- shompi
@shompi: دیگه سفسطه نکن واقعیت تلخه :)) ‎- حوسین
به به.خیلی هم خوب.مبارکش باشه.خسته هم نباشی ‎- farzaaneh
@hosein1: خودتم می دونی که حق با منه وگرنه اینو بهش نمی دادی:)))) ‎- shompi
@farzaaneh: مرسی لطف داری ‎- حوسین
@shompi: والا دو به شکم بدم یا نه هنوز خیلی سخته شرایط :)))) ‎- حوسین
@hosein1: پس خودتم ادم قدر شناسی نیستی:))) ‎- shompi
@shompi: کاری نکرده برام که قدرشو بدونم یا نع =))))) ‎- حوسین
@hosein1: ما که خبر نداریم نمی تونیم نظر بدیم ولی اگه اینجوره بدش به ما اقلن برات لایک می زنیم که:)))) ‎- shompi
@shompi: من میدم پونصد هم میگرم لایک هم بزن برام :)) ‎- حوسین
@hosein1: ببر بده بهش امیدوارم انتقام ما رو هم بگیره ازت:))) ‎- shompi
@shompi: ارزون گفتم بهت بابا قهر نکن بیا جوش بدیم معامله رو :))) ‎- حوسین
@hosein1: من پونصد تومن داشتم الان اینجا بودم؟:))) ‎- shompi
@shompi: کجا میرفتی یعنی :)) ‎- حوسین
@hosein1: پونصد تومن بده تا بهت بگم:))) ‎- shompi
@shompi: نمیخواد همون برو :)))) ‎- حوسین
@hosein1: کجا برم؟:))) ‎- shompi
@shompi: همونجا که میخواستی بری دیگه برو درم ببند =)) ‎- حوسین
@hosein1: پول ندارم :)))) ‎- shompi
@shompi: :))))) ‎- حوسین
:( ‎- حوسین
اینا رو هم گهگداری میام نگاه میکنم حس خوبی داشت ‎- حوسین
یهو فکر کردم دوباره داری گوشواره میسازی ‎- سین سین سینا
میسازم باز حتما ‎- حوسین