واقعا فازتون چیه رای میدید :))
واقعا فازتون چیه رای نمیدی؟ ‎- greendove
@greendove: چرا رای بدیم ؟ ‎- حوسین
به کی باید رای بدیم :دی ‎- Vivavida
@greendove: خودت فازت چیه :)) ‎- Mamad