Avatar for hosein1
نمیدونم چرا انقد از این همکارا بدم میاد مخصوصا یه سریای خاصشون
Comment
بیا بیرون از اون خراب شده بابا ‎· Hamed
Comment
من از کله کچل کیامنش بیشتر از همه بدم میومد ‎· Hamed
Comment
@hameda: اره مردتیکه عوضی امسال قرار دادم تموم میشه راحت میشم ‎· حوسین
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place