رفتم جعبه خریدم که فردا بدم بره گوشواره هارو
حسودیم شد:دی ‎· Aliusha
بدی بره؟ یعنی به زوره ؟ کجا بدی بره؟ ‎· NahL
@aliusha: حسودی نداره پول بده برات درست کنم :ی ‎· حوسین
@nahl: میخوام کادوش بدم ‎· حوسین
روت می شه از من پول بگیری؟:))) ‎· Aliusha
@aliusha: خیلی :))) ‎· حوسین